LANTBRUKETS BYGGNADSTEKNIK [LBT]

Hem På G  • Forskning  • Utbildning  • Publikationer  • Press  • Personal  • Kontakt

Att kontakta LBT

Kontaktuppgifter för att nå LBT och dess personal.


I.o.m. de pågående
omändringarna på Alnarp med bl.a. omorganisation och omflyttningar, som kommer att pågå hela 2007, har de tidigare postadresserna fallit ur olika databaser. De nuvarande boxadresserna kommer att finnas kvar till framåt sommaren då postsystemet läggs om.


Den nuvarande officiella adressen till LBT är:
 

Lantbrukets byggnadsteknik  [LBT]
SLU
Box 86
230 53  Alnarp

[ Den tidigare boxadressen 43 gäller inte längre!!
Dock är box 59 fortvarande giltigt för den del av personalen som sitter i det huset. ]Gemensam e-postadress är : _lbt@slu.se_
För information gäller e-post: _info@jbt.slu.se_ 

Telefon via växel är: 040 - 415000
I dagsläget gäller följande adresser till medarbetarna:
 

Östra
Dubbelvillan
Animalien-
borg
LBT/SLU
Box 86
Sundsvägen 1
230 53  Alnarp
 
LBT/SLU
Box 59
Sundsvägen 3
230 53  Alnarp
 


Lantbrukets byggnadsteknik  (LBT)

Hem Back  • På G  • Forskning  • Utbildning  • Publikationer  • Press  • Personal  • Kontakt

Webbansvarig vid LBT   -   Ändrad senast: 2010-06-08 13:36