LANTBRUKETS BYGGNADSTEKNIK [LBT]

Hem På G  • Forskning  • Utbildning  • Publikationer  • Press  • Personal  • Kontaktinformation
presentation
utbildning
forskning
publicering
personal
internt   SLU:s huvudorter

  LTJ-fakulteten
  SLU

 

Välkommen till LBT


Titta gärna runt bland sidorna genom att använda menyvalen till vänster.
[
senast ändrad 2010-11-08]

 

-> Karta för att hitta till SLU Alnarp och LBT.


Pressrum - Kanske är det främst för journalister och skribenter, men absolut även för alla som är intresserade och nyfikna på vad som händer på den dynamiska institutionen LBT.


Publiceringar - Se vad LBT har publicerat och publicerar samt ta del av det.


På gång  -  VÅRA AKTIVITETER

SLU har en ny webbplats och därigenom även LBT. Från den 15/6 är det följande adress som gäller:

www.slu.se/lbt

[Denna webbplatsen underhålls inte utan du rekomenderas att gå till den nya webbplatsen!]

Nyheter:


Kurser och utbildningar i SLU:s utbud som LBT erbjuder.
          -> Läs mer
 
 

Examensarbete: LBT erbjuder ett antal uppslag till examensjobb
          - inklusive intressanta ämnen från "Klimatskolan". [uppdaterat 2010-03-16]
          -> Läs mer


Nya publikationer från LBT

 

bullet

Förbättring av djurskydd och välfärd vid lastning av slaktkyckling

bullet

- PorcoFer till smågrisar i stället för järninjektion
- TorvoJärn Extra till smågrisar i stället för järninjektion

bullet

Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar

bullet

Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar
- litteraturgenomgång

bullet

Gårdsmejeri och gårdsbutik
– en planeringshandledning för småskalig livsmedelsförsörjning och försäljning

bullet

- Majsensilage av god kvalitet – konkurrenskraftigt foder vid rätt pris!
- Drank – rätt använd är det ett billigt fodermedel till mjölkkor
- Biofilm i mjölkningsanläggningar - eller bakterier som fastnar

bullet

Arbetseffektiva grisningsboxar - en fältstudie

bullet

Energy use in farm buildings : a study of 16 farms with different enterprises

bullet

Utsläpp av växthusgaser från svenska djurstallar

bullet

Nödventilation och larm i djurstallar

bullet

Byggnader för "Eko-gris"
-
Handbok i serien "Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader"


Boken finns tillgänglig nu.
Beställ boken!

bullet

Byggnader för nötköttsproduktion
-
Handbok i serien "Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader"


Boken finns tillgänglig nu.
Beställ boken!


KOSTALLPLAN-07 - planeringsråd för mjölkkor i lösdrift

Detta är den senaste versionen av KOSTALLPLAN
(som är en version 4 av webbplatsen).

Dessa planeringsråd på nätet uppdateras kontinuerligt
med nya råd och rön.

 

Besök hemsidan...Att bygga häststallar - en idéhandbok

Boken finns tillgänglig för försäljning.


Beställ boken!

Lantbrukets byggnadsteknik  (LBT)

Hem Back  • På G  • Forskning  • Utbildning  • Publikationer  • Press  • Personal  • Kontakt

Webbansvarig vid LBT   -   Ändrad senast: 2010-11-08 16:52